Als je lang genoeg op een steen zit…

….wordt deze vanzelf warm. Met dat principe wordt ook gewerkt in de sales aanpak van The Art of Making Friends. Hierin wordt gehanteerd dat als je weet welke top 10 van “Live Time Achievement” bekend is, je hier aan kunt werken.

Drie eenvoudige stappen:

  1. Bepaal je “Live Time Achievements”, de relatie, werkgever, opdrachtgever waar je ooit nog eens zaken mee wil doen of voor wenst te werken. Maak hier een top 10 van en schrijf erachter wat je er al van weet.
  2. Deel je “LTA” met je friends. Immers zij zouden hier wel eens mensen kunnen kennen.
  3. Neem je lijst elke maand vast en kijk wat je meer te weten bent gekomen

Wanneer je dit doet worden je stenen (LTA’s) vanzelf warm. Meer en meer zul je in de richting komen. Natuurlijk als je dat ene contact hebt ben je er nog niet, het is alleen wel een stuk warmer.