Als R gedeeld door V groter is dan 1

Vaak wordt gezegd dat als je de verwachting overtreft door hetgeen je biedt en levert dat je dan goed bezig bent. Betekent het dan dat je beter niets kunt laten verwachten? Eigenlijk wel. Alleen zo werkt het natuurlijk niet.

R / V > 1

Als het resultaat gedeeld voord de verwachting groter is dan 1 is het goed.  resultaat groter dan verwacht dan dus goed. Moet je mensen gewoon niets laten verwachten. Zoals gezegd dat werkt niet. Dus hoe werk R gedeeld door V groter dan 1 wel?

Heel veel groter

Eigenlijk is het zaak om 1% meer te doen dan verwacht. Niet meer. Want dan kun je de volgende keer nogmaals de verwachtingen overtreffen. Immers met de zaken die je nu extra doet kun je niets meer, dat worden verwachtingen. Dus als je 10% overtreft kun je die 10% niet meer gebruiken. Slimmer is het om 10 x 1% te overtreffen dus in kleine stukjes en continu. Houdt de verrassing erin.

Het eerste dat je dient te doen is de verwachtingen kennen en zo nodig de verwachtingen sturen. Een mooi voorbeeld is tijdig een laatste ronde of het aangeven van het sluiten van de keuken. Daarmee kun je zorgen dat mensen eerder kunnen bestellen dan wel weten wat ze dienen te verwachten. Als ze dan toch net na sluiting komen is het resultaat bij het wel leveren groter dan verwacht. Je hebt de verwachting overtroffen.

Zo gaat het in elke branche. Doe meer dan verwacht en lever het resultaat plus een beetje. Hoe kun je dat in jouw bedrijf, dienstverlening of product aanbieding doen?