Het OOOH Principe

Making Friends is te leren. We noemen dat het OOOH principe. Making friends is daarnaast gedrag, dus er voor kiezen om echt met de ander bezig te zijn dat vragen we je zelf te doen. Het OOOH Principe