Inspiratielijst (boeken)

Er is veel geschreven of friends making in diverse vormen. Meer achtergrond is te verkrijgen uit: