Onzichtbare gever en held…..

Onzichtbare gever en held….meld je! Ook een mooi verhaal, we plaatsen het graag. Waar blijkt jouw onbaatzuchtigheid uit? Zo zijn er velen die onbaatzuchtig geven en niet (h)erkend worden. Tijd dus om eens om je heen te kijken en te zien wat er gaande is. De echte held zit niet in degene die het toont, juist in degene die het niet toont.