Wie gun je de handel?

Gaat het om gunnen? Dan kun je beter vooraan staan. En er zijn als het er echt om gaat. Een succesvolle cateraar vertelde me ooit dat hij elk jaar een kaartje stuurde wanneer het bedrijf waar hij zaken mee deed een jaartje ouder werd. En bij elk lustrum was hij degene die de handel gegund kreeg. Natuurlijk kwamen drie maanden tevoren dan andere cateraars voorbij, echter dat was niet oprecht. Die kwamen de handel halen. Zo zat het niet. De bevriende cateraar kreeg natuurlijk de handel.

Je vrienden gun je iets. Gunnen betekent wel dat je ook iets of misschien wel veel moet geven. Niets terugvragen is dan het enige dat een commercieel persoon zich van moet weerhouden. Want vraag nooit iets terug. Dan is het niet oprecht. Geef, geef en nogmaals geef. Dan wordt de gun factor groot.

De top drie van het gunnen ligt ons inziens in het volgende opgesloten:

1. Vertrouwen van de ander

2. Reciprociteit

3. Waarde van de handel of het netwerk

Het vertrouwen van de ander wordt met name gemaakt door de oprechtheid. Geef je genoeg en vraag je niets terug zoals al eerder gesteld. Maar ook hoe iemand in het netwerk te boek staat. Een echte helper?

De reciprociteit heeft haar grondslag in de biologie en sociologie. Het is de mate waarin één organisme  (bijvoorbeeld een mens) bereid is een ander een dienst te verlenen wanneer het organisme weet dat het hiervoor op een later tijdstip een wederdienst kan verwachten, of op dat moment zelf die wederdienst bewijst. Het gaat om het weten, niet om het vragen. Je mag het eigenlijk automatisch verwachten dat het komt.

Dan de waarde van de handel of het netwerk. Natuurlijk is het imago, de financiële waarde of de zekerheid van hetgeen je via de persoon krijgt belangrijk. Het is een waarde die bepaald wordt door de ontvanger.

Zaak dus om te weten wat jouw gun factor is.